Η εταιρεία NEWDENT ιδρύθηκε το 2000 από την εταιρεία ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. και στελέχη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στην πώληση οδοντιατρικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη.  Σκοπός της ίδρυσης ήταν η ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας.

Η εταιρεία  ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. βρίσκεται στον οδοντιατρικό χώρο από το 1894, λειτουργώντας συνεχώς επί 122 έτη, καθιστώντας την αρχαιότερη εταιρεία οδοντιατρικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το 2013 η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΕ μετατράπηκε σε όμιλο με την εταιρεία NEWDENT στη Θεσσαλονίκη και τη νεοσύστατη ESTETIKA, η οποία ανέλαβε την αντιπροσώπευση των σημαντικών και γνωστών οίκων: KaVo, Durr, Melag, VITA και BEGO. Ο όμιλος απασχολεί 40 άτομα, περιλαμβάνοντας εκπαιδευμένους συνεργάτες και εξειδικευμένους τεχνικούς με πολλές γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα καθημερινά ερωτήματα των οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών.

Η NEWDENT διαθέτει πλήρη γκάμα και ποικιλία προϊόντων για τον εξοπλισμό του σύγχρονου οδοντιατρείου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.  Διαθέτει επίσης αξιόπιστο service σε όλες τα μηχανήματα και συσκευές που εκπροσωπεί.Σε όλη τη μακροχρόνια πορεία της η NEWDENT διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες και μεταφέρει από το διεθνή χώρο στη Β. Ελλάδα τα προϊόντα και την τεχνογνωσία που προκύπτουν από τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας.

Μερικές από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε είναι:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

GC, Dentsply, VDW, Komet-Brasseler, Dürr, Cosmedent,

AMD Lasers, Frasaco, Heine, Kettenbach, Medicom, Premier,

RTD, Unident, White Smile, Bisico και άλλες

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

GC,  Vita, Degudent, Alpha Laser, Adentatec, Bego,Freuding, Mihm-Vogt, Reitel,

SAM, Schick, Sterngold, Zeiser και άλλες

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ

KaVo, Gendex, Leica, Dürr, Melag

Φιλικά,

Η διεύθυνση και το προσωπικό της

NEWDENT Ι.Κ.Ε.