Power Whitening YF

Το Power Whitening YF με 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου (αναμεμειγμένο στο δόντι 32%) είναι κατάλληλο για ιατρική λεύκανση των έντονα αποχρωματισμένων δοντιών. Οι λόγοι για έναν τέτοιο αποχρωματισμό της αδαμαντίνης και της οδοντίνης μπορεί να είναι ασθένεια, τραυματισμός, ιατρικές θεραπείες ή υπερβολική διείσδυση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν ειδικά ιατρικά μέτρα για την αποκατάσταση της υγιούς εμφάνισης των δοντιών. Η ιατρική
λεύκανση των δοντιών μπορεί ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις να αποτελέσει μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις κορώνες ή τις όψεις για την κάλυψη των αποχρωματισμένων δοντιών.

Η Power Whitening YF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεύκανση ενός ή περισσότερων δοντιών ή τμημάτων ενός δοντιού, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκορωνικής λεύκανσης ενδοδοντικά θεραπευμένων μη ζωτικών δοντιών.

Η εφαρμογή επιτρέπεται μόνο στο ιατρείο του οδοντιάτρου με ιατρική ένδειξη για ασθενείς άνω των 18 ετών.